Himla stöder Ronald McDonalds Hus i Uppsala

Robald Mcdonalds hus

Ronald McDonalds Hus i Uppsala bygger ny våning, för att fler familjer med sjuka barn skall få ”ett hem hemifrån”. Inredningsföretaget Himla AB stöder projektet med att leverera textilier till Huset, för att skapa ett boende som känns mer som ett hem för de sjuka barnen och deras närstående.

Ronald McDonald Barnfonds femte hus i Uppsala har uppförts till förmån för svårt sjuka barn och deras familjer. När ett svårt sjukt barn behöver specialistvård långt hemifrån behöver familjen ett hemlikt boende med tryggheten i att vara nära sjukhuset.

Driften av Ronald McDonalds Hus i Uppsala sköter tre anställda och ett tjugotal volontärer. Förutom 14 familjerum finns bl a vardagsrum, lekrum, rörelserum, kök, tvättstuga och bibliotek. Huset ligger nära Akademiska Sjukhuset och Skandionkliniken och är en viktig del i cancerbehandlingen som bedrivs i Uppsala. Huset har byggts i samarbete med Barncancerfonden.

Ronald McDonald Barnfond grundades 1990 och tre år senare invigdes det första Huset vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Totalt har cirka 90 000 familjemedlemmar bott på Husen sedan dess. Husen ligger i Huddinge, Göteborg, Lund, Linköping och Uppsala. Fonden är en fristående ideell stiftelse utan vinstintresse och fondens huvuduppgift är att samla in pengar till byggandet av Ronald McDonald Hus. Fonden har även fräschat upp och utrustat cirka 60 lekrum vid olika barnmottagningar och delar årligen ut Stora Barnmedicinpriset. Hemsida: http://ronaldmcdonaldhus.se/